Monday, 16 February 2015

हे कैलाशी..घट-घटवासी हे कैलाशी कब तक चलही सांसी
लरी-लरी सरी देंह ओरमगे लगगे हे जस फांसी
तोर सरग म नइहे का जी मोर बर एको ठिकाना
घिलर-घिलर रेंगत सिरतो आथे गजब रोवासी

*सुशील भोले*

No comments:

Post a Comment