Monday, 21 May 2018

जइसे-जइसे उमर बाढथे कर्म ...


जइसे-जइसे उमर बाढथे कर्म घलो बढना चाही
छोड़ लइकई के खेल-कूद आदर्श नवा गढना चाही
इही मानक ये बड़े होय के संग उमर बढना चाही
कथा-कहानी ल छोड़त आरुग ज्ञान अमरना चाही

-सुशील भोले
संजय नगर, रायपुर
मो. 9826992811

No comments:

Post a Comment