Tuesday, 5 September 2017

बीमारी ल नेवता आय जी ...

बीमारी ल नेवता आय जी जादा गंभीर बने रहना
एकरे सेती गुरुजी कहिथे रहना चाही हांसत रहना
खेल-कूद अउ कला-साहित घलो आय एकरे अंग
सदा सलामत रइही जी संगी जे धरही इनकर संग

😀सुशील भोले-9826992811

No comments:

Post a Comment