Sunday, 17 December 2017

गुरु बाबा के कहना हे- मनखे-मनखे ..


गुरु बाबा के कहना हे- मनखे-मनखे एक समान
सतमारग अउ सतबानी ले ही आही नवा बिहान
नइहे कोनो छोटे-बड़े न ऊँचहा न कोनो हे नीच
सब सिरजे हे एक ज्योति ले इही सबके पहचान

-सुशील भोले
संजय नगर, रायपुर
मो. 9826992811

No comments:

Post a Comment