Thursday, 3 September 2015

तोर मुरली म जादू हे कन्हैया....


तोर मुरली म जादू हे कन्हैया, मन मोर झुमर-झुमर जाथे
कोन सखी ल तीर म बलाथे, अउ मन-अंतस मोर बर जाथे
* सुशील भोले

No comments:

Post a Comment