Monday, 19 October 2015

बीत जाही जिनगी ले सिरतो.....


बीत जाही जिनगी ले सिरतो घन अंधियारी रात
मोर पिरित के अंगना म अब सजत हावय साज
मया के बरखा रोजेच होही देही सांस भर साथ
अन्नपूर्णा जब खेत ले आके कोठी म जाही साज

सुशील भोले
 मो. 080853-05931, 098269-92811

No comments:

Post a Comment