Sunday, 16 October 2016

कोन कहिथे देवता सूतथे....

कोन कहिथे देवता सूतथे, उहू म चार महीना
सांस-सांस म जे बसे हे वोकर का सुतना-जगना
 अंधरा होही अइसन मनखे जे अइसे गोठियाथे
अउ परबुधिया हे उहू मन, जे एला पतियाथे

* सुशील भोले
मो. 98269 92811, 80853 05931

No comments:

Post a Comment