Friday, 8 May 2015

लबरा होगे न्याय-व्यवस्था...


लबरा होगे न्याय-व्यवस्था बिजरावत हे बइमान
खुडवा सहीं खेलत हावंय एला कतकों सलमान
गरीब-गुरबा खातिर चलथे लाठी-डंडा ह भारी
फेर पद-पइसा वाला बनथे, एकर बर भगवान

सुशील भोले 
मो. 80853-05931, 98269-92811

No comments:

Post a Comment