Thursday, 2 April 2015

नवा बहुरिया आही......बर-बिहाव के बजगे बाजा नवा बहुरिया आही
मोर सुघ्घर बाढ़े बेटा ल झम्मक ले ले जाही
पेट काट-काट पोसे हावंव करके भारी जतन
फेर सब कहिथें छोड़ाके मोला अकेल्ला पोगराही
*सुशील भोले*

No comments:

Post a Comment