Sunday, 19 April 2015

अक्ति आगे....


अक्ति आगे घाम ठठागे चलव जी मूठ धरबो
हमर किसानी के शुरुवात सुम्मत ले सब करबो
बइगा बबा पूजा करके पहिली सबला सिरजाही
फेर पाछू हम ओरी-ओरी बिजहा ल ओरियाबो
सुशील भोले 
मो. 80853-05931, 98269-92811

No comments:

Post a Comment