Wednesday, 15 April 2015

बादर भइया बड़ा भुलक्कड़.....


बादर भइया बड़ा भुलक्कड़ कब कहां चल देथे
बरसा म लुकाये रहिथे अउ गरमी म धमक देथे
चेतलगहा अब रेहे ल परथे कब कइसे हो जाही
जब जइसन जरूरत होथे, बस उल्टा ये कर देथे

सुशील भोले 
मो. 80853-05931, 98269-92811

No comments:

Post a Comment