Sunday, 13 December 2015

कारी नागिन कस फन पटकत....


कारी नागिन कस फन पटकत मेढुली लेथे फांस
मोर खुशी के एको रद्दा के नइ बांचय फेर आस
निचट झगरहीन हावय अउ लिगरी घलोक लगाथे
करके बेटा ल बस म अपन, गारी खवाथे सास
सुशील भोले
मो. 098269-92811, 080853-05931 

No comments:

Post a Comment