Wednesday, 9 December 2015

मनखे-मनखे एक समान.....


गुरु बाबा के कहना हे मनखे-मनखे एक समान
सतमारग अउ सतबानी ले ही आही नवा बिहान
नइहे कोनो छोटे-बड़े न ऊंचहा न कोनो हे नीच
सब सिरजे हे एक ज्योति ले इही सबके पहचान

सुशील भोले
मो. 098269-92811, 080853-05931 

No comments:

Post a Comment